Hovstallet

Byggnaderna

Hovstallets nuvarande byggnader stod färdiga 1894. Arkitekter var slottsintendent Ernst Jacobsson, som biträddes av Fritz Eckert. De gav anläggningen formen av en riddarborg i tegel med torn och murar som omger en praktfull och sommartid blomstrande inre borggård.

De mäktiga fasaderna lättas upp av en variations- och detaljrikedom, som är utmärkande för den tidens arkitektur. Ett överflöd av rundade torn, mjuka fönsterbågar och friser, mönsterlagda tegelytor och inte minst mycket eleganta, ofta utsökta järnsmidesarbeten i trapphus, portaler och omkring balkonger förskönar helhetsintrycket och uppmuntrar till närmare studium av de sammanbyggda huskropparna.

Lugnet och avskildheten på den inre borggården med träd och planteringar, damm med springbrunn, gångar och öppna ytor ger intrycket av en oas, effektivt avskärmad från storstadstrafikens larm och stress.

På Väpnargatan

Gården omgärdas av bostadshuset mot Väpnargatan, stall med garage mot Artillerigatan, ridhus mot Riddargatan och vagnhall mot Sibyllegatan. Anläggningen inhyser det mesta som krävs för att Hovstallet på ett ändamålsenligt sätt kan utföra sina olika arbetsuppgifter.

I garaget tvättas och underhålls de bilar som dagligen nyttjas. Bland fordonen finns både bilar för officiella transporter och lastbilar för transport av hästar och allmänt gods.

Stallet

I det ljusa och luftiga stallet står de 14 körhästarna. Hästarna på Hovstallet står i boxar på spånbädd med en yta av drygt 12 kvadratmeter.

Ridhus

Ridhuset används bland annat för skolridning och utbildning av unghästar. Ridhusets, för den tiden, moderna takkonstruktion av gjutjärn, har tillåtit stora ljusinsläpp vilket gör att ridhuset är ljust och inbjudande.

Skrittmaskinen

Skrittmaskinen ger hästarna ytterligare möjlighet att komma ut och röra på sig. Den sköts per automatik och vänder efter ett tag, så att hästarna får gå i båda varven.

Smedjan

I smedjan pågår fortfarande verksamhet. Hovstallets hästar skos om. Här sker också omläggning av gummi på vagnshjulen.

Toppbilden: På Hovstallets innergård. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungligaslotten.se

Entrén till Hovstallet. Foto: Kungligaslotten.se

Hovstallets inre gård. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungligaslotten.se

Stallet. Hästarna på Hovstallet står i boxar på spånbädd med en yta av drygt 12 kvadratmeter. Foto: Kungligaslotten.se

Ridhuset används bland annat för skolridning och utbildning av unghästar. Foto: Foto: Kungligaslotten.se

Skrittmaskinen ger hästarna ytterligare möjlighet att komma ut och röra på sig. Foto: Foto: Kungligaslotten.se

Inför besöket

Följ med på en tur genom H.M. Konungens hovstall med selkammare, bilar och vagnhall.

Läs mer

H.M. Konungens hovstall ligger på Väpnargatan 1 mitt i centrala Stockholm.

Läs mer

Upptäck mer om Hovstallet

Hovstallet inrymmer ett tjugotal hästar. Hästarna är tränade och utbildade att genomföra korteger och transporter vid bland annat statsbe...

Läs mer

Den första av Hovstallets bilar inköptes 1899 av dåvarande kronprinsen Gustaf (V). Vid den tiden fanns ett hundratal hästar i stallet. Se...

Läs mer

Hovstallets nuvarande byggnader stod färdiga 1894. Arkitekter var slottsintendent Ernst Jacobsson, som biträddes av Fritz Eckert. De gav ...

Läs mer

I Hovstallets vagnhallar finns ett fyrtiotal vagnar och slädar för olika ändamål. De flesta är tillverkade på 1800-talet. Här återfinns b...

Läs mer

Hovstallet har en månghundraårig historia alltsedan Gustav Vasa 1535 lät bygga ett stall för de kungliga hästarna. Då som nu var huvud...

Läs mer

Artiklar och film

Den nya Kungliga Slotten-appen presenterar flera nyheter som ger mervärde till ditt slottsbesök!

Läs mer

Följ med på en tur med Hovstallets Daimler DE27 Limousine och hör bilförare Martin Forsén berätta om Hovstallets äldsta bil, som beställd...

Läs mer

I filmen får du följa med Hovstallet på en av veckans träningsrundor på Djurgården med hästarna Dandy och Favorit. Kavaljerskusk Markus H...

Läs mer

Kundservice

Öppettider: Stängt