Gustav III kung historia Kungliga slottet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Gustav III 1771-1792

År 1772 tog Gustav III makten genom en oblodig statskupp. Förenings- och säkerhetsakten förvandlade honom till enväldig härskare.

Gustav III väckte både avsky och beundran. Förbudet han införde mot hembränning blev inte populärt hos bönderna. Många inom officerskåren var förbittrade över hans anfallskrig mot Ryssland 1788 och adeln var sura för att han drog in deras privilegier. Som svensk kung är han bland annat känd för att ha förbjudit tortyr och stridit för kulturen.

Gustav III sköts den 16 mars 1792 av Jacob Johan Anckarström på en maskeradbal på operan i Stockholm. Senare visade det sig att Anckarström ingick i en grupp sammansvurna som beslutat sig för att mörda ”tyrannen”. Gustav III blev 46 år gammal.

Porträtt i pastell, förmodligen av Gustaf Lundberg.

SVENSKA REGENTER
Kung: Gustav III
Regenttid: 1771–1792
Valspråk: Fäderneslandet

upptäck mer