Sveriges regentlängd

1521

Vasaätten

Vapen för Vasaätten
Mellan 1397 och 1520 ingick Sverige, Norge och Danmark i Kalmarunionen, där de tre länderna skulle styras av en gemensam kung. Den slutliga brytningen med unionen och den danske unionskungen inleddes i och med Stockholms blodbad i november 1520. Året därpå, 1521 valdes Gustav Vasa till riksföreståndare och han gick segrande ur striderna med de danska styrkorna.