Kronprinsessan gav företräde för Sveriges Arktisambassadör

Kronprinsessan och Arktisambassadör Björn Lyrvall.

Kronprinsessan och Arktisambassadör Björn Lyrvall. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tisdagen den 20 augusti gav Kronprinsessan företräde för Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör för arktiska frågor.

Under företrädet gav Björn Lyrvall en uppdatering av aktuella frågor som berör Arktis. Han informerade även om EU Arctic Forumlänk till annan webbplats som kommer att äga rum i Umeå 3–4 oktober.

Som Arktisambassadör representerar Björn Lyrvall Sverige i Arktiska rådet. I rådet ingår de fem nordiska länderna, samt Kanada, Ryssland, USA och representanter för organisationer för urfolk i Arktis. Tillsammans behandlar de frågor och utmaningar som berörda stater och invånare står inför.