Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet. I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Sammanträde i Stiftelsen Drottning Silvias jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder

Drottningen

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Styrelsemöte i Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Möte med Generation Pep

Prins Daniel

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrelsemöte i Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram

Prins Daniel

Plats: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företräde för Skogshögskolans studentkår för överlämnande av julgranar

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträde i Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Sammanträde i Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Kronprinsessan

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Sammanträde i Drottning Silvias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Drottningen

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Närvaro vid Svenska Akademiens högtidssammankomst

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Svenska Akademien

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid konserten "Jul i Vasastan"

Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia

Plats: Gustaf Vasa kyrka

Närvaro vid Drottningholms Slottsteaters konsert

Kungen, Drottningen

Plats: Drottningholms slottskyrka

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företräde för Birgitta Resvik, Senior Advisor Climate and Energy

Kronprinsessan

Plats: Kungliga slottet

Besök hos analysföretaget Ungdomsbarometern

Prins Daniel

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid Folk och Försvars rikskonferens

Kungen, Kronprinsessan

Plats: Sälen

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid Folk och Försvars rikskonferens

Kronprinsessan

Plats: Sälen

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök hos RFSL

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högtidliga audienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Besök på Socialstyrelsen

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företräde för landshövding Georg Andrén

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster