Hälsokällan Djurgårdsbrunn

I slutet av 1600-talet upptäcktes en hälsokälla mellan Norra och Södra Djurgården, den lade grunden till dagens Djurgårdsbrunn. Följ med på en visning och se spåren av en blomstrande brunnskultur.

Kvällsvisningen är slutsåld.

Under stormaktstiden upptäcktes flera hälsokällor i Sverige av läkaren och kemisten Urban Hjärne, kring dem växte brunnsorter upp som anlades och reglerades efter kontinentala mönster.

Kvällens guidade visning Djurgårdsbrunn – historiskt utflyktsmål till nytta och nöje tar oss runt i landskapsrummet kring Djurgårdsbrunn.

Den natursköna och en gång exklusiv brunnsort på Kungl. Djurgården besöktes av såväl kungligheter som borgerskap och samhällets mindre bemedlade. Med historiska kartor och konstnärliga avbildningar till hjälp söker vi, med byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist och landskapsarkitekt Jonas Berglund som ciceroner, spåren efter brunnsmiljön.

Mötesplats: Djurgårdsbrunnsbron

Tillgänglighet

Visningen är utomhus, delvis i svårtillgänglig terräng.

Program2020

Byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist och landskapsarkitekt Jonas Berglund ger oss en inblick i 1700- och 1800-talets brunnskultur. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Djurgården / Nationalstadsparken

Program2020, Kvällsvisning, Parkvandring